PAYRAY ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

Palūkanų kompensavimas jūsų verslui

Puiki finansinė priemonė padėsianti paspartinti verslo augimą - dalinis paskolų, skirtų investicijoms arba apyvartinėms lėšoms finansuoti, palūkanų kompensavimas

Skirta ūkininkams

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo palūkanų kompensavimo sąlygos:

Kompensuojama iki 100 proc. paskolos palūkanų

Maksimali kompensuojama metinė palūkanų norma – 8 proc.

Palūkanos gali būti kompensuojamos iki 36 mėn. laikotarpiui

Netaikomas de minimis principas

  Vienam verslo subjektui pagalba negali viršyti:

  • 100 000 Eur – kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba

  • 800 000 Eur – pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba

  • 800 000 Eur – kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), neturinčioms pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba

  Kreipkitės į mus ir padėsime rasti tinkamiausią sprendimą!

  Kokių privalumų turi ŽŪPGF dalinė palūkanų kompensacija?

  Kompensuojama iki 100 proc. paskolos palūkanų

  Paskola jūsų verslui kainuoja ženkliai pigiau

  Daugiau lėšų lieka kitiems verslo poreikiams finansuoti

   Kriterijai verslams, teikiantiems paraišką dėl dalinio palūkanų kompensavimo ŽŪPGF

   Esate kaimo vietovėje veikiantis ūkio subjektas arba kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

   Vykdote veiklą, susijusią su žemės, maisto ar miškų ūkiu, kaimo plėtra arba žuvininkyste

   2019 m. gruodžio 31 d. nebuvote įmonė arba ūkis, patiriantys sunkumų

    Kokio tipo paskolų palūkanos kompensuojamos?

    Paskolų, teikiamų investicijoms (pvz., nekilnojamam turtui, ŽŪ technikai, įrangai ir kt.)

    Paskolų, skirtų įsigyti trumpalaikį arba biologinį turtą

    Paskolų, skirtų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti

     Susisiekite su mumis - esame pasiruošę padėti!